aca1ph11.jpg

ACA  
New Security Magazine 158 – mei 2021
Cijfers 2020 tonen belang meldkamers aan

ACA, de Alarm Centrale Associatie, presenteert u de cijfers uit de aangesloten meldkamers van 2020. Uit het rapport komen enkele markante cijfers naar voor. Voorzitter Peter Henderickx gidst ons door de voornaamste bevindingen, waarbij het belang van de meldkamers sterk in de verf gezet wordt.

2_4.jpg

ACA  
New Security Magazine 153 – januari 2020
“Potentieel rookmelders blijft onbenut, meldkamer kan soelaas bieden”

Sinds begin dit jaar zijn rookmelders verplicht in Vlaanderen. Daarmee volgt het gewest het voorbeeld van Wallonië en Brussel, die het gebruik van rookmelders al langer opleggen. Op zich een goede zaak, maar er is nog veel onbenut potentieel. We

2aca.jpg

ACA  
New Security Magazine 152 – november 2019
Nauwere samenwerking met BVBO

Evoluties in wetgeving, beveiliging en nieuwe risico’s stellen de actoren in onze sector voor enkele stevige uitdagingen. ACA beseft dat ten volle en kijkt steeds naar opportuniteiten om nog beter te wegen op de besluitvorming. Onlangs zorgde die


NewSecurity 2025 rectangle
27093897xl.jpg

ACA  
New Security Magazine 151 – augustus 2019
Sectorfederatie ACA stelt in memorandum prioriteiten voor om veiligheid te verhogen

De nieuwe regering staat voor enkele stevige uitdagingen en veiligheid is een van de maatschappelijke factoren die nauwe aandacht vraagt. Sectorfederatie ACA wil graag constructief meedenken en stelde in haar memorandum haar bevindingen en

f1.jpg

ACA  
New Security Magazine 150 – mei 2019
Alarmcentrales spelen belangrijke rol spelen in het verhogen van veiligheid en het reduceren van overlast

Bepaalde vormen van overlast hebben een impact of het veiligheidsgevoel van de burgers en kosten de gemeenschap handenvol geld. Overheden zetten gelukkig steeds meer technologie in om meer veiligheid te creëren, maar dat brengt nieuwe uitdagingen

img7185_6.jpg

ACA  
New Security Magazine 147 – augustus 2018
Statistieken tonen toegevoegde waarde meldkamer

ACA, de federatie van erkende alarmcentrales, volgt sinds enkele jaren de gezamenlijke kerncijfers op over de activiteiten van haar elf leden. Die cijfers zijn niet alleen een handig instrument voor de interne werking, ze worden ook ingezet bij de

img6578.jpg

ACA  
New Security Magazine 146 – april 2018
“Alarmcentrale evolueert naar eventcentrale”

ACA liet onlangs een studie uitvoeren bij een aantal stakeholders uit de sector. Dat resulteerde in een stevig onderbouwd visierapport, dat voor ACA als leidraad zal fungeren om hun activiteiten nu en in de toekomst uit te stippelen. Ralph Gijbels,